Hírek

Együttműködést kötött a Clasman Kft. és az EU tender

Mi a változást menedzseljük

Jelentős mérföldkő, amikor egy kisvállalkozás növekedési pályára áll, és mind üzletileg, mind a munkavállalók létszámát tekintve szignifikáns fellendülés előtt áll.

Komoly kihívást jelent és ezzel együtt egy szemléletváltást is követel a menedzsment részéről, hogy a szervezeti egység minden tagja megfelelően tudjon alkalmazkodni az átalakuláshoz, a munkavállalók is magukénak érezzék a cég növekedési terveit, és abban megtalálják a helyüket. A zökkenőmentes és hatékony növekedésben nagy segítséget nyújthatnak a szervezetfejlesztésben jártas szakemberek, erről beszélgettünk az EU-tender vezetőjével, Dr. Hargittay Szabolccsal.

A korábban főleg jogi munkákkal és pályázatírással foglalkozó cég közvetetten már egy évtizede foglalkozik szervezetfejlesztéssel. A vezető elmondása szerint a szakmában eltöltött időszak alatt azt tapasztalták, hogy a jogi munkák, pályázatírás keretén belül felmerülő problémák sok esetben inkább szervezeti szinten megjelenő nehézségeket juttatnak felszínre. Így ezek megoldásában – minden esetben - kéz a kézben segítenek partnereinknek, ezzel hatékonyabbá és eredményessé tenni a szervezetet.

Ön szerint milyen előnyökkel jár egy cég életében a szervezetfejlesztés?

H.Sz: Tapasztalataink alapján, ahol a szervezetfejlesztés célja és miértje megfelelően kommunikált a dolgozók irányába, ott minden esetben már a szervezetfejlesztési tanácsadók jelenléte is pozitív hatással van a munkavállalókra. Megjelenik az az attitűd, hogy bizonyítani szeretnének, jobban akarják az addigi munkát, jobban akarnak teljesíteni, ugyanis megfogalmazódik bennük az, hogy a vezetőség valóban tenni szeretne értük, látják a célját a munkájuknak. Természetesen nem titok számukra sem, hogy az üzleti érdekek, a hatékonyság és a termelékenység növelése is cél minden esetben, azonban itt emelném ki újra a kommunikációt, hiszen a legtöbb esetben tudják, hogy az üzleti sikerek fellendülése stabil és biztos munkahelyet, és versenyképes bérezést jelent a jövőre nézve.

Mikor tartják szükségesnek egy cég életében a szervezetfejlesztést?

H.Sz: Számos olyan mérföldkő meghatározható egy szervezet életében, amely esetén szükség lehet a szervezetfejlesztési folyamat elindítása. Ilyen lehet egy cég felvásárlás, összeolvadás procedúrája, amikor a szervezetfejlesztő cég feltérképezi a meglévő szervezeti egységeket, és segíti, koordinálja a különböző szervezeti kultúrák összehangolását. Ha nem ennyire nagy volumenű dologra gondolunk, akkor bizonyos esetekben új szervezeti egység megjelenése esetén, vagy egy vezető váltás alkalmával is hasznos lehet a szervezetfejlesztő tanácsadó támogatása. Az biztos, hogy a jelenlétünkre akkor van szükség, ha valamiféle változás már elindult a szervezetnél, vagy a vállalat vezetősége proaktívan, direkt a változás előlendítése érdekében szeretne tenni valamit. Nagyon fontos azonban azt kiemelni, hogy a szervezetfejlesztéshez nem csak szervezetfejlesztő szakemberek, de maga a szervezet is kell, ez egy közös munka. Csak úgy tud jól működni egy ilyen folyamat, ha a vezetőség - a tulajdonosi szinttől kiindulva - elkötelezett a változás mellett, s ezt a változásra való hajlandóságot egyértelműen közvetíti a vállalat menedzsmentje felé, akik konkrét célok formájában tudják ezt kommunikálni és képviselni a munkatársak felé.

Hargittay Szabolcs szerint a szervezetfejlesztés eszközét akkor választja egy cég, amikor komolyabb növekedés előtt áll, és a szervezet számára elengedhetetlen a strukturális átalakulás.

H.Sz: Így van ez egyik ügyfelünknél, a Clasman Kft.-nél is, ahol az egész szervezetre kiterjedő átvilágítást végzünk, ami a szervezet mind humán faktorának, mind a tevékenységek, folyamatok vizsgálatát jelenti.
A humán oldalról történő megközelítés magában foglalja a szervezeti struktúra elemzését, a munkakörök valós feltérképezését, az azokhoz tartozó kompetenciák vizsgálatát, valamint a döntési, felelősségi szintek meghatározását is.
Folyamati szinten átvizsgáljuk jogi és munkaügyi szempontból a vállalatnál fellelhető szabályozásokat, valamint azoknak tényleges operatív működésben való szerepét és beágyazottságát. Különböző módszerekkel feltérképezzük a vállalatnál elérhető összes munkafolyamatot és javaslatokat teszünk azoknak optimalizálására.
A dunaújvárosi cég a GINOP_Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program keretében veszi igénybe ezt a szervezetfejlesztési tanácsadást, ami azonban ezen túlmutat az együttműködés keretében, az a teljes vállalatra vonatkozó teljesítmény-értékelő rendszer kialakítása, amely hozzájárul a jövőben a munkatársak valós produktivitásának jutalmazásához.

Milyen eredményeket hozhat ez a vezetésben és milyen eredményeket a munkavállalók számára?

A Clasman esetében az az ideális eset áll fenn, hogy egy a változásra dedikáltan törekvő tulajdonosi és felsővezetői kör tesz nap mint nap a vállalat fejlődéséért. Nem egy már körbegyűrűzött problémát kergetünk, ami rányomta a bélyegét a szervezetre, hanem proaktívan olyan rendszert építünk, ami az átláthatóságot, a vállalati eredményességet és egyben a munkavállalói jóllétet segíti elő.