■ EMT Zrt. / NQA által tanúsított MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert üzemeltetünk az alábbi területeken:
  • Technológiai szerelés
  • Géptelepítés
  • Acélszerkezetek gyártása és szerelése
  • Szénhidrogén szállítóvezetékek létesítése

■ EMT Zrt. / NQA által tanúsított MSZ 28001:2008 szabvány előírásainak megfelelő munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer.

■ EMT Zrt. / NQA által tanúsított MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány előírásainak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer.

■  TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsított MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti fémek ömlesztőhegesztéssel kapcsolatos teljes körülő minőségirányítási követelményeket teljesíti.

■ MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által igazolt ABOS 3 (KM 65/2016) minőség-irányítási rendszert üzemeltetünk az alábbi területeken:
  • ABOS 3 biztonsági osztályba sorolt gépésztechnológiai rendszerek és rendszerelemek átalakításával és karbantartásával összefüggően gyártási és szerelési tevékenységek végzése.
  • Atomerőművel összefüggő építmények, épületszerkezetek (nukleáris ren-deltetésű építmények) létesítésével, átalakításával, karbantartásával és javításával összefüggően építés-szerelési munkák végzése.
■ ÉMI-TÜV SÜD Kft. által tanúsított SCCp (petrolkémia) Version 2011 szabvány előírásainak megfelelően munkahelyi biztonsági, egészség-, és környezetvédelmi irányítási rendszer működtetése.

■ TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsított 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet előírásainak megfelelően hegesztett szerkezetek gyártása.

A szolgáltatási tevékenység a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§-ában meghatározott követelmények szerint bejelentve Budapest Főváros Kormányhivatalának.

■ TÜV Rheinland InterCert Kft. által tanúsított 1/2016. (I.5.) NGM rendelet előírásainak megfelelően veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő tartályok gyártása, helyszíni technológiai szerelése, tisztítása, javítása, átalakítása és szivárgásvizsgálata.

■ A szolgáltatási tevékenység a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§-ában meghatározott követelmények szerint bejelentve Budapest Főváros Kormányhivatalának.

■ TAM CERT Magyarország Kft. által tanúsított EN 1090-1:2009+A1:2011 szabvány az Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése, valamint az EN 1090-2:2008+A1:2011 szabvány szerinti üzemalkalmassági tanúsítvány.

■ TÜV által tanúsított 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet / 2014/68/EU irányelv G és B+F modulja, MSZ EN ISO 3834-2, MSZ EN 13445 sorozat és MSZ EN 13480 sorozat szabványok előírásainak megfelelően nyomástartó berendezések és rendszerek, csővezetékek gyártása és szerelése.